Installering af Faronics “Deep Freeze Enterprise” og “Core”

Grundlæggende installationsoverblik
Dette beskriver den overordnede procedure men erstatter ikke manualen.

  • Der er Deep Freeze Enterprise, som man installerer på en administrativ PC eller server på netværket.
  • Så er der Faronics Core, som er en stordriftsmotor og kommunikationsbase man kan installere sammen med Deep Freeze.
    Du behøver ikke installere Core særskilt for at benytte Deep Freeze Enterprise, men den giver stabilitet ved store antal (over ca. 1000 klienter), og du kan administrere flere Faronics produkter på samme Core konsol.

Ønsker du at bruge Core, skal den installeres på den samme administrative PC som Deep Freeze Enterprise. Start først med Core.

Faronics Enterprise’ administrations-konsol samt Core følger gratis med  hver bestilling af Deep Freeze Enterprise.
Man kan fjernstyre klienterne enten direkte fra Deep Freeze Enterprise-konsollen eller fra Core-konsollen.

Ønsker du ikke at benytte Core som den administrative konsol, d.v.s. har du ikke flere Faronics produkter, eller er der færre end ca. 1000 klienter: Gå direkte til punkt 3)

1)
Core
Administrative PC eller server:

Ønsker du ikke at benytte Core som den administrative konsol, d.v.s. har du ikke flere Faronics produkter, eller er der færre end ca. 1000 klienter: Gå direkte til punkt 3),

ellers fortsæt.
Core:
Først skal Faronics Core installeres på den administrative PC eller server.

Faronics Core består af
–  Faronics Core Console (til håndtering og overvågning af klient-PC’erne)
–  Faronics Core Server
–  Faronics Core Database

Console,  Server og  Database skal installeres, før Deep Freeze Enterprise installeres.
De tre elementer i Core behøver ikke ligge på den samme administrative PC, men det er beskrevet yderligere i manualen. Her forudsættes, at alt installeres på én adm. PC eller server.

2)
Core
Administrative PC eller server:

Når Faronics Core er installeret, skal man generere “Core Workstation Agent Installer” indefra Faronics Core.

Klient-PC’er:
Denne “Core Workstation Agent Installer” skal installeres på klient-PC’erne, hvorefter de kan kommunikere med den administrative PC og bliver synlige i Faronics Core Console på den administrative PC.
“Core Workstation Agent Installer” kan distribueres fra den administrative PC’s Core Console, men ofte er det nemmere at installere klienten manuelt på klient-PC’erne for at minimere fejlmuligheder.

Er klienterne herefter ikke synlige i Core Console, kan det skyldes, at der er forskellige subnet, eller at en router mellem klienter og den administrative PC/server skal konfigureres.

3)
Administrative PC eller server:

Deep Freeze Enterprise består af:
Deep Freeze Configuration Administrator
(opsætter regler og konfigureringen af klient-pc’erne)
  • Deep Freeze Enterprise Console
(til håndtering og overvågning af klient-PC’erne)
  • Deep Freeze Loadin
(overfører Deep Freeze-muligheder til Core Console, hvis det ønskes)

Deep Freeze Configuration Administrator er værktøjet, der kan konfigurere installationen på klienterne, f.eks. passwordvalg, hvordan klienterne automatisk skal starte og slukke, opdatere, køre scripts mm.

Deep Freeze Enterprise Console overvåger og identificerer PC’er på netværket, og man kan manuelt starte, slukke, beskytte og afbeskytte via konsollen.

Deep Freeze Loadin benyttes kun sammen med CORE og tildeler funktioner til CORE.

4)
Administrative PC eller server:

Installer Deep Freeze Enterprise (Deep Freeze Configuration Administrator og Deep Freeze Enterprise Console).

NB:
På et tidspunkt skal man vælge en “customization code”, som er den unikke nøgle, der forbinder den administrative PC/server med de rigtige klient-PC’er. Man kan nemlig godt have flere uafhængige Deep Freeze installeringer på samme netværk, og kun PC’er med samme nøgle vil kunne se hinanden.
Glemmes eller mistes “customization code” kan man ikke geninstallere Deep Freeze på den administrative PC og dermed se de ønskede PC’er.
I sådan et tilfælde skal både Deep Freeze og klient-PC’ernes Deep Freeze derfor geninstalleres.

5)
Administrative PC eller server:

Der er nu installeret Deep Freeze “Deep Freeze Configuration Administrator” og “Deep Freeze Enterprise Console”.

Brug “Deep Freeze Configuration Administrator” til at konfigurere, hvilke klientdrev, der skal beskyttes, evt. kalender med autostart og sluk mm. samt angiv evt. supporterpasswords til at afbeskytte den enkelte PC manuelt mm.

Gem konfigurationen og generer tillige en installationsfil.EXE til klienterne.

6)
Klient-PC:

Når konfigurationen er opsat i “Deep Freeze Configuration Administrator”, skal man generere et “Workstation Seed” (DFWksSeed.exe) indefra “Deep Freeze Configuration Administrator”.

Klient-PC’er:
Dette “Workstation Seed” skal man installere på klient-PC’erne, så de er synlige og kan håndteres i “Deep Freeze Enterprise Console” på den administrative PC.

Man kan distribuere EXE-filen fra den administrative PC’s Deep Freeze Enterprise Console, men ofte er det nemmere at installere klienten manuelt på klient-PC’erne for at minimere fejlmuligheder.
“Workstation Seed” (DFWksSeed.exe) kan også medtages som en del af et PC-image.

7)
Administrative PC eller server:

Nu kan man administrere klient-PC’erne fra den administrative PC/servers “Deep Freeze Enterprise Console”.

Deep Freeze klientprogrammet (konfiguration gemt under pkt. 5)) kan man nu pushe ud til klient-PC’erne, så de er beskyttede.
(Man kan også kopiere Deep Freeze klientprogrammets EXE-fil fra pkt. 5) og installere manuelt på klienterne, hvis man vil analysere og minimere fejlmuligheder).
Når “Workstation seed” og klientprogrammet er pushed ud eller installeret manuelt, bliver klienterne automatisk synlige i den administrative Enterprise Console efter få minutter).

Er klienterne herefter ikke synlige, kan det skyldes, at der er forskellige subnet, eller at en router mellem klienter og den administrative PC/server skal konfigureres.

Klient-PC’er kan opdeles i grupper, og man kan pushe ændringer i klient-PC-konfigurationen ud til klienterne.
Man kan manuelt højreklikke på enkelt-PC’er eller grupper og beskytte, afbeskytte, WakeOnLan, slukke mm.